Adatvédelem

Csak a www.somogytv.hu honlapon regisztrálók szólhatnak hozzá a honlapon megjelenő anyagokhoz, témákhoz. A Somogy Televízió Kht. ezért a www.somogytv.hu honlapon regisztrálók adatait, a rögzített személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli.
Adatkezelő: Somogy Televízió Kht. (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelésre a www.somogytv.hu honlapon – az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a regisztrálók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek elfogadását is. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adja meg.

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.
1. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni

Teljes név
E-mail cím
Becenév (felhasználói név)
Jelszó (az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.)
A becenév bármely regisztrált felhasználó számára hozzáférhető. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik azonosításához szükséges. A regisztráció során megadott e-mail cím a regisztrált felhasználók részére küldendő e-mail megküldéséhez szükséges.
2. A regisztrációt követően a felhasználók a honlap tartalmát kommentárral láthatják el, ennek során pedig további személyes adatokat adhatnak meg önkéntesen. A regisztráció során megadott személyes adatokat és a felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a felhasználóknak küldött hírlevélben személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú kezelését a felhasználó leiratkozással megtilthatja.
3. A www.somogytv.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a honlapra látogató IP-címét. Ezen adat naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. Az adatkezelő által naplózott statisztikai adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Az adatkezelés időtartama
1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.
2. Az adatok törlésére a felhasználó kérésére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített módon van lehetőség.

A felhasználók jogai

1. A www.somogytv.hu honlap felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Somogy Televízió Kht., 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

E-mail: info@somogytv.hu
2. A felhasználó bármely kérdéssel, illetve észrevétellel az üzemeltető munkatársához fordulhat az info@somogytv.hu e-mail címen.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

 

 

Moderálási elveink
A www.somogytv.hu a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alkotmányban biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközének tekinti. Tekintettel arra, hogy a fórumokon szereplő hozzászólás nem a tartalomszolgáltató információja, véleménye, ezért ezek ellenőrzésére csak utólag van lehetőség.

Ezért korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, továbbá az alkotmányos elveket sértő, illetve a trágár, ízléstelen hozzászólásokat töröljük, amint azok tudomásunkra jutnak.
Ezért kérjük felhasználóinkat, hogy ha ilyen, vagy egyéb törvénysértő hozzászólással találkoznak, jelezzék azt az info@somogytv.hu e-mail címen.

A Somogy Televízió Kht. – jelen honlap tulajdonosa és üzemeltetője – nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért, hozzászólásokért, videó- és audióanyagokért. A felelősség az üzenetet, valamint a videó- és audióanyagokat elhelyező személyt terheli.