Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.somogytv.hu oldalára, elfogadja a következő feltételeket.
A www.somogytv.hu honlapon található tartalom - videó- és audióanyag, fotó, cikk, grafika vagy bármely más szerzői mű - szerzői jogi oltalom alatt áll és a Somogy Televízió Kht. szellemi tulajdona. Ezen tartalom egészének vagy bármely részének bármilyen technikai módszerrel történő másolása, terjesztése, felhasználása csak a Somogy Televízió Kht. írásos engedélyével lehetséges. A honlap oldalainak tartalmát és grafikáját nemzetközi és magyar törvények védik. A szerzői jogok megsértése büntető- és polgári jogi következményekkel is járhat. A Somogy Televízió Kht. fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban biztosított jogait a jogsértőkkel szemben érvényesítse.
A tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket. A www.somogytv.hu honlapról információkat átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az eredeti információ nem sérülhet.
A www.somogytv.hu a gyors, pontos és hiteles tájékoztatásra törekszik, de a Somogy Televízió Kht. a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A www.somogytv.hu honlap lehetőséget biztosít arra is, hogy a honlapunkat látogatók szerzőként is segíthessék a jobb tájékoztatást. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a jelen honlap részére továbbított, szerzői jogvédelem alá eső művek szerzőjeként a továbbítással hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen műveket a Somogy Televízió Kht. felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a felhasználási és vagyoni jogait átruházza.
Továbbá ezen művek szerzői a továbbítással hozzájárulnak műveik, fotóik, videóik időben és térben nem korlátozott felhasználásához, valamint lemondanak a felhasználási és a vagyoni jogok átruházásával kapcsolatos jogaikról a Somogy Televízió Kht. javára és azok javára, akiknek a Somogy Televízió Kht. felhasználási jogot enged, a felhasználási és/vagy vagyoni jogokat átruházza. Így ezen művek, fotók, videók szerzői a továbbítással kifejezetten lemondanak a felhasználással, a felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával kapcsolatos, vagy azzal összefüggő bármilyen díjigényükről.